Srijeda, 20. lipnja 2018.

kontakt Hrvatski - Croatian Engleski - English

aktualno-n

Loading
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.KOL Pozivgk-is-188.pnglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.Dan povra 2018gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.vrticgk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.KK_javni_pozivi_2018gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.Ikona HR2030bgk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2017.Slike.esif_pojedinacna_jamstvagk-is-188.JPGlink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdovi_ikone.Energetska obnovagk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/projektni_prijedlozi_31.12.2019gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2017.ESIF_krediti_za_rast_i_razvojgk-is-188.JPGlink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.zrs_kkz_2014_2020gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.Projekt Jaanje kapacitetagk-is-188.jpglink
Loading

Vodić za poduzetnike


FDI


logo lag podravina


ŽRS 2014. - 2020.


zrs3


poziv3


Strategija razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2011. - 2013.

Projekti u provedbi


EN-eff


EN-eff


CHEC


VEC Sharing


JOLLIZ!


PRILIKA ZA SVE 3


POZDRAV


POZDRAV


AGROSHORT


B LIGHT


Ruka pomoći


Ruka pomoći

projekti-provedeni-n


Prilika za sve 2


SVI U ŠKOLI, SVI PRI STOLU


Ruka pomoći


Prilika za sve


LPZ


LPZ


LPZ


LPZ


Vrijedne ručice


LPZ


Re:Think


CCBS-logo


logo ep


 projekti 5-eucompass2


projekti 6-investrategy


projekti 7-invest-pro


I3CT


EU Compass logo


!NNO INVEST


projekti 3-umrezavanje

 

 


Mobile Region


DRAVIS 2


CROST 2


Drava gastro lobby


Unireg impulse


EUQALEN


MLEKO

NA YOUTUBE KANALU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA DOSTUPNE INFO RADIONICE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativne radionice za dostavu projektnih prijedloga za Pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“. Na radionici su obrađene osnovne informacije vezane uz Pozive, uvjeti prihvatljivosti za prijavitelje i projekte, aktivnosti i troškove, podnošenje projektnih prijedloga, postupak dodjele sredstava, ugovor o dodjeli sredstava te informacije vezane uz samu provedbu projekata. Cjelokupan sadržaj info radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentne oznake Poziva KK.03.2.1.12 možete pronaći OVDJE dok odgovore na pitanja možete pronaći OVDJE.

Informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake Poziva KK.03.2.2.03 možete pronaći OVDJE, a odgovore na postavljena pitanja možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 19. lipnja 2018.

Hitovi: 26

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA „PoC7“

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) objavila je Javni poziv za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE).

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

• fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj;

• poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000,00 HRK do najviše 350.000,00 HRK i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore Programa za Mikro i mala poduzeća je do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, a za srednja poduzeća 60% ukupno prihvatljivih troškova.

Projektne prijave zaprimaju se do 12. srpnja 2018. godine.

Više o Programu i dokumentaciju potrebnu za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Ažurirano 12. lipnja 2018.

Hitovi: 34

OTVOREN TRAJNI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT“

U okviru Europskog socijalnog fonda objavljen je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Opći cilj Poziva je povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport.

Specifični cilj Poziva u okviru komponente 1 je povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, dok je cilj u okviru komponente 2 poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva upisane u registar udruga i registar športskih djelatnosti, ustanove upisane u registar športske djelatnosti, osnovne škole, srednje škole, sveučilišta, fakulteti, veleučilišta, visoke škole, ustanove socijalne skrbi. Osnovna škola, srednja škola, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja te ustanova socijalne skrbi (dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici) obvezne su prijaviti projekt u partnerstvu s udrugom registriranom za obavljanje športske djelatnosti.

Prihvatljivi partneri mogu biti uz već sve navedene i udruge neovisno, o području djelovanja, jedinice lokalne ili regionalne samouprave, zaklade, vjerske zajednice, međunarodne organizacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina.

Prihvatljive aktivnosti u okviru Komponente 1 su:

 • organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (OBAVEZNA AKTIVNOST)
 • osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti na projektu
 • aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti
 • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti u okviru Komponente 2 su:

 • aktivnosti unaprjeđenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (OBAVEZNA AKTIVNOST)
 • aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti (OBAVEZNA AKTIVNOST)
 • manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama (OBAVEZNA AKTIVNOST), itd.

Ukupna vrijednost ovog Poziva iznosi 50.000.000,00 kuna.

U okviru komponente 1 najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kn, a najviši iznosi 1.000.000,00 kn. U okviru komponente 2 najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 kn, a najviši iznosi 1.500.000,00 kn.

Intenzitet potpore za obje komponente može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje projektnih prijava je do 31. prosinca 2019. godine.

Više o Pozivu i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 19. lipnja 2018.

Hitovi: 18

PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA „IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremenu obustavu Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentne oznake KK.03.2.1.15.

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga, a projektni prijedlozi čiji su Obrasci za prijavu predani preporučenom poštanskom pošiljkom za vrijeme obustave Poziva smatrat će se zaprimljenim izvan roka.

Obustava Poziva nastupa 07. lipnja 2018. godine u 14:00 sati, a traje do 22. rujna 2018. godine u 14:00 sati.

Više o privremenoj obustavi Poziva možete vidjeti OVDJE.

Ažurirano 11. lipnja 2018.

Hitovi: 24

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA“, KK.03.2.1.12

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, KK.03.2.1.12 koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“ Investicijskog prioriteta 3d „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, Specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Predmet Poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Svrha Poziva je povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Prijavitelji moraju djelovati samostalno odnosno partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom. Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna dok najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 kuna. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi do 85% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća i do 65% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća.

Prijave  na Poziv zaprimaju se od 18. lipnja 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Dodatne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 21. svibnja 2018.

Hitovi: 53

PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU NATJEČAJA ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1

Obavještavamo Vas da je produžen rok za dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1. Definiranjem novog roka svim potencijalnim prijaviteljima ostavlja se dovoljno vremena kako bi se postojeći projektni prijedlozi unaprijedili odnosno uskladili s izmjenom natječajne dokumentacije.

Novi rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. lipnja 2018.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 15. svibnja 2018.

Hitovi: 65

OBJAVLJEN ČETVRTI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE 2014.-2020.

Program INTERREG EUROPE financira se od strane Europskog fonda za regionalni razvoj s ciljem poboljšanja politika i programa regionalnog razvoja s raspoloživim iznosom od 359 milijuna eura za period 2014.-2020. s fokusom na razvoj, tehnologije, inovacije, konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, nisko-ugljičnu ekonomiju, okoliš te efikasno iskorištavanje resursa.

Cilj poziva je kroz partnerske projekte pružiti podršku pri razmjeni iskustva među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih razvojnih politika i razvoju akcijskih planova usmjerenih na razvoj i poboljšanje tih istih politika.

Organizacije iz područja Europske Unije koje ispunjavaju uvjete za financiranje su:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti;
 • Javnopravne institucije (npr. regionalne razvojne agencije, organizacije poslovne podrške, fakulteti);
 • Privatna neprofitna tijela.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u četvrtom pozivu:

 • Istraživanje, razvoj i inovacije
 • Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 • Poticanje razvoja niskougljične ekonomije
 • Zaštita okoliša i učinkovito korištenje resursa

Ukupna alokacija za četvrti poziv INTERREG EUROPE iznosi 70 milijuna eura uz intenzitet potpore od 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Detaljne uvjete i rokove za 4. poziv na dostavu projektnih prijedloga možete pronaći u Priručniku za prijavu ("Programme Manual") uključenom u Paket za prijavitelje ("Application Package"). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice OVDJE.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 07. svibnja 2018. godine, a Obrazac za prijavu i pripadajući dokumenti moraju se dostaviti najkasnije do 22. lipnja 2018. godine putem online iOLF sustava.

Dodatne informacije o natječaju možete dobiti OVDJE.

Ažurirano 11. svibnja 2018.

Hitovi: 87

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U USLUŽNOM SEKTORU“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ referentne oznake KK.04.1.2.01. Poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b2 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“.

Predmet Poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u privatnom uslužnom sektoru, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine isporučene energije i/ili smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Svrha Poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovinu kroz provedbu aktivnosti energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07).

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno odnosno partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • aktivnosti energetske obnove: energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije;
 • aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 76.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 220.000,00 kuna dok najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 13.000.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 15. lipnja 2018. godine do 21. rujna 2018. godine.

Dodatne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 11. svibnja 2018.

Hitovi: 96

OBJAVLJEN OTVORENI PRIVREMENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „TEMATSKE MREŽE ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ TE PROMICANJE SOCIJALNOG DIJALOGA U KONTEKSTU UNAPREĐIVANJA UVJETA RADA“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je natječaj „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. Natječaj je objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Cilj natječaja je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj natječaj su:

Komponenta 1: organizacije civilnog društva – udruge

Komponenta 2: socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ciljne skupine za komponentu 1 su: organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade i fundacije, pravne osobe vjerskih zajednica); socijalni partneri; javne znanstvene organizacije (znanstveni instituti, visoka učilišta, sveučilišta, fakulteti, akademije, odjeli, visoke škole, veleučilišta i dr.); jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javne ustanove u čijem djelokrugu je zapošljavanje i/ili rad i/ili radni odnosi i/ili sigurnost na radu i/ili zaštita na radu i/ili prava radnika; centri za socijalnu skrb.

Ciljne skupine za komponentu 2 su: socijalni partneri (sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine).

Za ovaj poziv na raspolaganju je ukupno 76 milijuna kuna, od čega se na komponentu 1 odnosi 66 milijuna kuna, a na komponentu 2 10 milijuna kuna.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava za komponentu 1 može iznositi 2.000.000,00 kuna, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 3.600.000,00 kuna. Intenzitet potpore je 100%.

Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava za komponentu 2 može iznositi 700.000,00 kuna, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore je 100%.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 16. kolovoza 2018. godine.

Dodatne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE

Za sve dodatne informacije te stručnu i savjetodavnu pomoć obratite se u "PORU" Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel. 621-978 ili putem e-maila [email protected].

Ažurirano 09. svibnja 2018.

Hitovi: 61

ODRŽAN RADNI SASTANAK ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKOG PROJEKTNOG PRIJEDOLOGA NA NATJEČAJ „PROGRAMSKA, STRUČNA I FINANCIJSKA POTPORA OBRAZOVANJU DJECE I UČENIKA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE“

U srijedu, 2. svibnja 2018. u prostorima Koprivničko-križevačke županije održan je drugi po redu radni sastanak na temu pripreme projekta na objavljeni natječaj „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić, ravnateljica „PORE“ KKŽ Melita Birčić, voditeljica Odjela za razvojne projekte u „PORI“ KKŽ Senada Ranilović, Vladimir Šadek, voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i EU fondove te predstavnici OŠ „Fran Koncelak“ Drnje, OŠ Legrad, OŠ Koprivnički Bregi, OŠ Koprivnički Ivanec, OŠ „Andrije Palmovića“ Rasinja, OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski i OŠ „Mihovil Pavlek Miškina“ Đelekovec.

Na sastanku se raspravljalo o daljnjim koracima u pripremi zajedničkog projektnog prijedloga.

Rok za prijavu na natječaj je 14. svibnja 2018. godine.

Ažurirano 04. svibnja 2018.

Hitovi: 69

PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA „ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA“

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (KK.04.2.1.04) zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv s danom 05. veljače 2018. godine dosegao iznos zatraženih bespovratnih sredstava od 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava.

Iz navedenog razloga s danom 03. svibnja 2018. Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (KK.04.2.1.04) obustavlja se na određeno vrijeme do 04. rujna 2018. godine.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje s danom 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati.

Više informacija možete dobiti OVDJE.

Ažurirano 03. svibnja 2018.

Hitovi: 63

pora eu logos

strukturni

partneri-n


Koprivničko-križevačka županija
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Grad Koprivnica
Grad Križevci
Grad Đurđevac
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora

partner 14

 

 

 

 

partner 15

 

 

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Agencija za mobilnost i programe EU
Agencija za investicije i konkurentnost

korisni-linkovi-n


Strip EU fondovi

PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja (c) 2011. Sva prava pridržana. // Izrada: Kosinus.hr

Naša web stranica koristi kolačiće (cookies) kako bismo anonimnom analizom Vaših aktivnosti poboljšali uvjete korištenja naše web stranice.
Više informacija DA, SLAŽEM SE NE, NE SLAŽEM SE