Srijeda, 20. lipnja 2018.

kontakt Hrvatski - Croatian Engleski - English

aktualno-n

Loading
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.KOL Pozivgk-is-188.pnglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.Dan povra 2018gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.vrticgk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.KK_javni_pozivi_2018gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.Ikona HR2030bgk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2017.Slike.esif_pojedinacna_jamstvagk-is-188.JPGlink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdovi_ikone.Energetska obnovagk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/projektni_prijedlozi_31.12.2019gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2017.ESIF_krediti_za_rast_i_razvojgk-is-188.JPGlink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.zrs_kkz_2014_2020gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.Projekt Jaanje kapacitetagk-is-188.jpglink
Loading

Vodić za poduzetnike


FDI


logo lag podravina


ŽRS 2014. - 2020.


zrs3


poziv3


Strategija razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2011. - 2013.

Projekti u provedbi


EN-eff


EN-eff


CHEC


VEC Sharing


JOLLIZ!


PRILIKA ZA SVE 3


POZDRAV


POZDRAV


AGROSHORT


B LIGHT


Ruka pomoći


Ruka pomoći

projekti-provedeni-n


Prilika za sve 2


SVI U ŠKOLI, SVI PRI STOLU


Ruka pomoći


Prilika za sve


LPZ


LPZ


LPZ


LPZ


Vrijedne ručice


LPZ


Re:Think


CCBS-logo


logo ep


 projekti 5-eucompass2


projekti 6-investrategy


projekti 7-invest-pro


I3CT


EU Compass logo


!NNO INVEST


projekti 3-umrezavanje

 

 


Mobile Region


DRAVIS 2


CROST 2


Drava gastro lobby


Unireg impulse


EUQALEN


MLEKO

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU OBJAVILO REZULTATE POZIVA ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH NA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA/DJEČJIM VRTIĆIMA U 2018. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 07. lipnja 2018. godine popis odabranih projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Ministarstvo je objavilo 21. veljače 2018. godine u okviru Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima. Prihvatljivi prijavitelji su bile jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića, utvrđenih Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića.

Sredstva su bila namijenjena za izradu projektne dokumentacije, izgradnju, nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena i energetsku obnovu objekata. Bile su prihvatljive i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata.

„PORA“ KKŽ je s ciljem informiranja potencijalnih prijavitelja i što većeg broja prijava s područja Koprivničko-križevačke županije dana 28. veljače održala prezentaciju poziva te ponudila stručnu i tehničku pomoć u pripremi zahtjeva.

Prema objavljenim rezultatima Ministarstvo je odobrilo financiranje za 12 projekata iz Koprivničko-križevačke županije u ukupnom iznosu od 5.013.100,00 kn i to kako slijedi:

tablica DV

Ažurirano 08. lipnja 2018.

Hitovi: 86

OBJAVLJENE IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA ZA TEKUĆE PROJEKTE: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU I T 100010 POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije objavljene su izmjene i dopune Javnog poziva za tekući Projekt T 100054 „Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu“ i Javnog poziva za tekući Projekt T 100010 „Poticanje novih višegodišnjih nasada“.

Više o izmjenama i dopunama možete vidjeti na sljedećim poveznicama:

https://kckzz.hr/izmjene-i-dopune-javnog-poziva-za-tekuci-projekt-t-100054-potpora-male-vrijednosti-za-zdravlje-i-jacanje-genetskog-potencijala-u-stocarstvu/

https://kckzz.hr/dopuna-javnog-poziva-za-tekuci-projekt-t-100010-poticanje-novih-visegodisnjih-nasada/

Ažurirano 11. lipnja 2018.

Hitovi: 19

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 4.2.1. „POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ - objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i Natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ - objekti za proizvodnju ulja, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Opći cilj ovih Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici za Natječaje u okviru operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Prilog I. Ugovoru), prije objave Natječaja, uključujući početnike,
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom,
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi troškovi su:

 • opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.),
 • nematerijalni troškovi i
 • materijalni troškovi.

Vrijednost potpore po projektu za objekte malog kapaciteta za preradu mlijeka iznosi od 15.000,00 EUR-a do 1.000.000,00 EUR-a, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok vrijednost potpore za objekte za proizvodnju ulja po projektu iznosi od 15.000,00 EUR-a do 400.000,00 EUR-a, a intenzitet potpore po projektu također iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po svakom Natječaju iznosi 75.000.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine do 21. rujna 2018. godine.

Više informacija o Natječajima možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 29. svibnja 2018.

Hitovi: 63

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA MJERU 8.5.1. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • šumoposjednici,
 • udruge šumoposjednika te
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova za četiri tipa i devet načina izvođenja konverzije:

1. Konverzije listačama na kontinentu:

 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 8.344 EUR-a,
 • sjetva sjemena uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 6.448 EUR-a,
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 7.535 EUR-a,

2. Konverzije četinjačama na kontinentu:

 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 6.080 EUR-a,
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 8.794 EUR-a,

3. Konverzije listačama na kršu:

 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 12.927 EUR-a,
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 8.882 EUR-a,

4. Konverzije četinjačama na kršu:

 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom – 5.464 EUR-a,
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice – 7.327 EUR-a.

Intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000,00 EUR-a, a najviša vrijednost potpore iznosi 700.000,00 EUR-a. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Pozivu iznosi 70.000.000,00 kuna.

Zahtjevi za potporu se mogu popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine do 31. kolovoza 2018. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 29. svibnja 2018.

Hitovi: 50

OTVOREN JAVNI POZIV HBOR-A ZA DODJELU DONACIJA U 2018. GODINI „STVARAMO JEDNAKE MOGUĆNOSTI“

Hrvatska banka za obnovu i razvitak otvorila je Javni poziv za dodjelu donacija u 2018. godini u kojem je glavni cilj provođenje humanitarnih projekata, unapređenje kvalitete života i/ili zdravlja te poticanje socijalne uključenosti na područjima Republike Hrvatske s manje mogućnosti – I. do IV. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u ispodprosječno rangiranima, sukladno „Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti“ (NN, br. 132/2017) koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine.

Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju:

a) ciljnu skupinu djece i/ili mladih

 • s invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju i/ili mentalnim/intelektualnim teškoćama, oštećenjima ili s drugim oblicima posebnih potreba,
 • bez roditeljske skrbi, ili koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
 • iz obitelji slabijeg imovinskog stanja,
 • u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti,

b) ciljnu skupinu osoba starije životne dobi

 • s invaliditetom i/ili mentalnim oštećenjima ili s drugim oblicima posebnih potreba,
 • u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti,
 • iz udaljenih i nedostupnih područja,

c) međugeneracijsko povezivanje,

d) uključivanje volontera,

e) projekti koji će potrebu za provođenjem obrazložiti i potkrijepiti odgovarajućim službeno dostupnim podacima,

f) provedbu projekta na najnerazvijenijim područjima (skupina I. i II.),

g) prijavitelji koji su registrirani na području s manje mogućnosti - I. do IV. skupina.

Na ovaj Poziv se mogu prijaviti isključivo projekti koji se provode na područjima s manje mogućnosti (I. do IV. skupina) i koje provode organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice te koje:

 • djeluju najmanje 2 godine od dana objave Poziva,
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,
 • ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza,
 • čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu,
 • protiv čije osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta se ne vodi se kazneni postupak niti su pravomoćno osuđene.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Poziva su isključivo izravan rad s korisnicima.

Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a najniži iznos je 10.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost Javnog poziva iznosi 800.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijave je 20. lipnja 2018. godine.

Dodatne informacije o Pozivu i popis tražene dokumentacije možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 29. svibnja 2018.

Hitovi: 63

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA U SURADNJI S „POROM“ KKŽ PRIPREMILA PROJEKTNI PRIJEDLOG „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“

Koprivničko-križevačka županija u suradnji s „POROM“ KKŽ pripremila je i prijavila projektni prijedlog „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“. Prijedlog je prijavljen na Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru prioritetnog područja P.6 Lokalni i regionalni programi za mlade.

Projektom se želi osnažiti Savjet mladih Koprivničko-križevačke županije i udruge za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Ujedno se želi potaknuti mlade na preuzimanje i provedbu uloge aktivnog građanina u društvu te na rješavanje pojedinih društvenih problema, kao i poboljšati uvjete za zadovoljavanje potreba mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji izradom Razvojnog programa za mlade. Osnovne aktivnosti u projektu uključuju provedbu istraživanja o potrebama, problemima i potencijalima mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji, izradu i praćenje Razvojnog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. u suradnji s „POROM“ KKŽ, direktan rad s mladima i volonterske aktivnosti.

Prijavitelj je Koprivničko-križevačka županija, a partner je Centar za mlade Križevci. Ukupna vrijednost projekta je 98.632,54 kn, a planirano trajanje je 12 mjeseci.

DSC 0136

Ažurirano 25. svibnja 2018.

Hitovi: 106

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini. za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, proizvodno-poslovni objekt, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj novog proizvoda i za nastup na sajmu ili izložbi.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) koji:

 • imaju registriranu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31),
 • ostvaruju dobitak / dohodak s proizvodnim programom djelatnosti C16 i C31 koji čini glavni ili pretežiti udjel u ukupnom godišnjem prihodu,
 • u trenutku objave predmetnog javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme,
 • u 2017. godini pozitivno poslovali, odnosno koji prema posljednjem financijskom izvješću nisu u gubitku,
 • nemaju evidentiran dug s osnove javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima prema bilo kojoj osnovi.

Natječaj se sastoji od 5 Provedbenih mjera:

 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju – iznos potpore od 20.000,00 kn do 1.400.000,00 kn (intenzitet potpore 70%),
 • Ulaganje u proizvodno poslovni objekt – iznos potpore od 20.00,00 kn do 1.400.000,00 kn (intenzitet potpore 70%),
 • Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa - iznos potpore od 20.000,00 kn do 300.000,00 kn (intenzitet potpore 80%),
 • Ulaganje u razvoj novog proizvoda – iznos potpore od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn (intenzitet potpore 80%),
 • Sudjelovanje na sajmu ili izložbi – iznos potpore od 20.000,00 kn do 300.000,00 kn (intenzitet potpore 80%).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 79.500.000,00 kuna.

Rok za predaju zahtjeva za potporu je 15. lipnja 2018. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 18. svibnja 2018.

Hitovi: 74

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA ZA 2018. GODINU

Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2018. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2018. godini za sljedeća područja:

 • izvedbene umjetnosti,
 • književno-nakladnička i knjižarska djelatnost,
 • vizualne umjetnosti i
 • audiovizualne djelatnosti (obuhvaćaju i djelatnost razvoja i
  proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja.

Iznos potpore ovisi o aktivnosti te iznosi:

 • za izvedbene umjetnosti od 20.000,00kn do 100.000,00 kn,
 • za književno – nakladničku i knjižarsku djelatnost od 50.000,00 kn do 250.000,00 kn,
 • za vizualne umjetnosti od 20.000,00 kn do 100.000,00 kn te
 • za audiovizualne djelatnosti od 50.000,00 do 250.000,00 kn.

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženog projekta.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima:

 • trgovačko društvo i zadruga,
 • obrt,
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti),
 • umjetnička organizacija,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost),
 • novonastali pravni ili fizički subjekti – j.d.o.o., d.o.o., obrt, umjetničke organizacije, ustanove, djelatnosti slobodnih zanimanja, zadruge (osim u području književno-nakladničke djelatnosti).

Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objave, odnosno od 07. svibnja 2018. godine, a svu prijavnu dokumentaciju potrebno je dostaviti Ministarstvu kulture RH.

Više informacija o Javnom pozivu i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 08. svibnja 2018.

Hitovi: 91

OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM „OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA“ ZA 2018

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Osnovna namjena sredstava:

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

 • sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenjeopćekorisnih funkcija šuma

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom se podnosi Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta od 2. svibnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine.

Sve dodatne informacije o Programu „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ te popis tražene dokumentacije možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 03. svibnja 2018.

Hitovi: 69

OBJAVLJEN OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROJEKT „NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA“ ZA 2018. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2018. godinu.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata (mikro, mala i srednja poduzeća) na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Ciljevi Otvorenog javnog poziva su:

 • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima,
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 5.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je:

 • do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja,
 • do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN, broj 63/14)5.
 • naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina630 sati i III godina-640 sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi s brojem sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini. Visina bruto II plaće za vlasnika obrta utvrđuje se sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. god. (NN broj 2/2017).

Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom za dodjelu bespovratne potpore podnosi se Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta od 1. rujna 2018. godine do 31. listopada 2018. godine.

Dodatne informacije o Projektu „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2018. godinu možete preuzeti OVDJE.

Ažurirano 04. svibnja 2018.

Hitovi: 70

OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROJEKT „STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2018. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN, broj 42/08).

Ciljevi Otvorenog javnog poziva su:

 • povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima,
 • usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima,
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Namjena bespovratnih sredstava je sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 18.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna  po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2018./2019. (od 01. rujna 2018. godine do 31. kolovoza 2019. godine).

Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom se podnosi Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta od 1. rujna 2018. godine do 19. listopada 2018. godine.

Sve informacije o Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ te popis potrebne dokumentacije možete pronaći OVDJE.

 

Ažurirano 03. svibnja 2018.

Hitovi: 62

pora eu logos

strukturni

partneri-n


Koprivničko-križevačka županija
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Grad Koprivnica
Grad Križevci
Grad Đurđevac
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora

partner 14

 

 

 

 

partner 15

 

 

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Agencija za mobilnost i programe EU
Agencija za investicije i konkurentnost

korisni-linkovi-n


Strip EU fondovi

PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja (c) 2011. Sva prava pridržana. // Izrada: Kosinus.hr

Naša web stranica koristi kolačiće (cookies) kako bismo anonimnom analizom Vaših aktivnosti poboljšali uvjete korištenja naše web stranice.
Više informacija DA, SLAŽEM SE NE, NE SLAŽEM SE