Petak, 17. kolovoza 2018.

kontakt Hrvatski - Croatian Engleski - English

aktualno-n

Loading
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.ikonagk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.KK_javni_pozivi_2018gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.Ikona HR2030bgk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2017.Slike.esif_pojedinacna_jamstvagk-is-188.JPGlink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdovi_ikone.Energetska obnovagk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/projektni_prijedlozi_31.12.2019gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2017.ESIF_krediti_za_rast_i_razvojgk-is-188.JPGlink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.zrs_kkz_2014_2020gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.Projekt Jaanje kapacitetagk-is-188.jpglink
Loading

Vodić za poduzetnike


FDI


logo lag podravina


ŽRS 2014. - 2020.


zrs3


poziv3


Strategija razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2011. - 2013.

Projekti u provedbi


EN-eff


EN-eff


EN-eff


CHEC


VEC Sharing


JOLLIZ!


PRILIKA ZA SVE 3


POZDRAV


POZDRAV


AGROSHORT


B LIGHT


Ruka pomoći


Ruka pomoći

projekti-provedeni-n


Prilika za sve 2


SVI U ŠKOLI, SVI PRI STOLU


Ruka pomoći


Prilika za sve


LPZ


LPZ


LPZ


LPZ


Vrijedne ručice


LPZ


Re:Think


CCBS-logo


logo ep


 projekti 5-eucompass2


projekti 6-investrategy


projekti 7-invest-pro


I3CT


EU Compass logo


!NNO INVEST


projekti 3-umrezavanje

 

 


Mobile Region


DRAVIS 2


CROST 2


Drava gastro lobby


Unireg impulse


EUQALEN


MLEKO

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2018. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Ukupna planirana vrijednost ovog Natječaja iznosi 7.500.000,00 kuna, a iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 75.000,00 kuna.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave, ekonomske veličine do 3.999,00 EUR-a standardnog ekonomskog rezultata (SO).

Prihvatljive aktivnosti su:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda;
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta);
 • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade;
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 01. siječnja 2018. godine.

Neprihvatljive aktivnosti su:

 • nabava repromaterijala i micelija (npr. mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, kompost), osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada;
 • kupovina poljoprivrednih resursa koje su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta (npr. kupovina zemljišta u najmu/zakupu/koncesiji, a to isto zemljište je ušlo u izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva);
 • nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, gajbi, posuda za voće, odijela, kaciga i čizmi;
 • računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednog zemljišta;
 • troškovi za koje je prijavitelj već dobio bespovratna sredstva iz fondova Europske unije;
 • vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina.

Rok za podnošenje prijava je do 24. rujna 2018. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 16. kolovoza 2018.

Hitovi: 32

OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROGRAM „RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ koji je namijenjen gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi javnog poziva su:

 • rast i razvoj poduzetništva;
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti;
 • uravnotežen gospodarski razvoj.

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, osim onih kojima je pretežita djelatnost iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 7.500.000,00 kuna, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti.

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine, a čiji popis je sastavni dio Programa;
 • su registrirana najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program;
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2017. i 2018. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih);
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore);
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene;
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene;
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije;
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Namjena bespovratnih sredstava:

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje;
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga;
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora;
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i
 • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Iznos i intenzitet potpore i način isplate:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta neposredno ili putem pošte od 27. kolovoza 2018. godine, zaključno do 24. rujna 2018. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 16. kolovoza 2018.

Hitovi: 16

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini.

Cilj Programa je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Predmet sufinanciranja su:

 • plaže,
 • centri za posjetitelje i interpretacijski centri,
 • javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma,
 • javni WC-i,
 • javna golf igrališta i
 • žičare.

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave. Korisnici mogu prijaviti samo jedan projekt po predmetnom Programu.

Intenzitet potpore iznosi do 80%, odnosno do 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta sukladno indeksu razvijenosti. Najviši i najniži iznos potpore određen je za svaki predmet sufinanciranja zasebno.

Iznos sredstava osiguran za ovaj Program iznosi 25.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora je 21. rujna 2018. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 10. kolovoza 2018.

Hitovi: 38

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3.1. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 3. kolovoza 2018. godine, objavila natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Svrha Natječaja je dodjela potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava nositeljima projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG obuhvata za projekte koji se provode na području LAG obuhvata i koji su odabrani na LAG Natječaju.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 07. kolovoza 2018.

Hitovi: 44

NA YOUTUBE KANALU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA DOSTUPNE INFO RADIONICE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativne radionice za dostavu projektnih prijedloga za Pozive „WWW vaučeri za MSP-ove“ i „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“. Na radionici su obrađene osnovne informacije vezane uz Pozive, aktivnosti i troškove, uvjeti prihvatljivosti za prijavitelje i projekte, podnošenje projektnih prijedloga, postupak dodjele sredstava, ugovor o dodjeli sredstava te informacije vezane uz samu provedbu projekata. Cjelokupan sadržaj info radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“ možete pronaći OVDJE, a odgovore na pitanja možete pronaći OVDJE.

Informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ možete pronaći OVDJE, a odgovore na postavljena pitanja možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 07. kolovoza 2018.

Hitovi: 33

OBJAVLJENA PRVA IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i uključivanje u inovacijske procese“, Specifičnog cilja 3dl „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzeća na domaćem i stranim tržištima“.

Navedenom izmjenom projektne prijedloge moguće je podnositi od 28. kolovoza 2018. godine.

Sve izmjene Natječaja možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 02. kolovoza 2018.

Hitovi: 41

OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROGRAM „RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA“ ZA 2018. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu.

Predmet Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu poticanja razvoja zadružnog poduzetništva koje ostvaruje tržišnu uspješnost, povećava zaposlenost te potiče rast i razvoj gospodarstva.

Ciljevi Javnog poziva su:

 • povećati konkurentnost proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija,
 • pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata i
 • otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

Bespovratna sredstva namijenjena su za aktivnosti usmjerene na:

 • ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
 • ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
 • ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • ulaganja u zadruge čiji su članovi osobe s umanjenom radnom sposobnosti te osobe u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostima,
 • prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
 • marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

Intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 20.000,00 kuna, a najviši iznos potpore iznosi 150.000,00 kuna. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 1.000.000,00 kuna.

Prijave se zaprimaju od 1. rujna 2018. godine, a Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. listopada 2018. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 01. kolovoza 2018.

Hitovi: 86

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE LIFE PROJEKATA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške „tradicionalnim“ projektima iz potprograma „Klimatske aktivnosti“ po natječaju Programa LIFE 2014. – 2020. za 2018. godinu.

Predmet Javnog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga „tradicionalnih projekata“ temeljem cjelovitih projektnih prijava koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. godine na potprogram „Klimatske aktivnosti“ koji je otvoren 18. travnja 2018. godine.

Prijavitelji mogu biti pravne osobe koje podnose prijavu kao koordinator korisnik projekta i/ili pridruženi korisnik na projektu te ukoliko:

 • imaju sjedište na području RH,
 • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Poziva,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Hrvatskih voda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja uključujući nepodmirene dospjele obveze korisnika prema Hrvatskim vodama po bilo kojoj osnovi.

Hrvatske vode sufinancirat će do 40% od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte koji doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika.

Rok za dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje je 29. kolovoza 2018. godine.

Sve detaljnije informacije o navedenom Pozivu možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 31. srpnja 2018.

Hitovi: 54

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ZNAKOVI KVALITETE“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, Specifičnog cilja 3dl „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzeća na domaćem i stranim tržištima“.

Predmet Poziva je doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

Svrha Poziva je primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti (usluge) koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

 • „Hrvatska kvaliteta“,
 • „Izvorno hrvatsko“,
 • „Tradicijski obrti" i
 • „Umjetnički obrti".

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem vaučera. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 4.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 75.000,00 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Dodatne informacije i Poziv možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 13. srpnja 2018.

Hitovi: 75

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA MJERU „INFORMIRANJE U DRŽAVAMA ČLANICAMA“ IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Cilj mjere je provođenje informativnih aktivnosti u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (u pogledu sustava zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Europske Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla) i provođenje informativnih aktivnosti o odgovornoj konzumaciji vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom vina.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • stručne organizacije,
 • organizacije proizvođača vina,
 • udruženja organizacija proizvođača vina,
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača,
 • sektorske organizacije i
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:

 • sudjelovanje u informativnim kampanjama,
 • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili značaja za EU,
 • oglašavanje u medijima na tržištu država članica (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže),
 • izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica,
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja.

Razina potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 100.000,00 EUR-a, a najniži iznos ukupno prihvatljivih troškova iznosi 3.000,00 EUR-a.

Rok za podnošenje prijava je 31. srpnja 2018. godine.

Više informacija o Natječaju možete pronaći OVDJE.

Ažurirano 26. lipnja 2018.

Hitovi: 72

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU OBJAVILO REZULTATE POZIVA ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH NA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA/DJEČJIM VRTIĆIMA U 2018. GODINI

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 07. lipnja 2018. godine popis odabranih projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Ministarstvo je objavilo 21. veljače 2018. godine u okviru Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima. Prihvatljivi prijavitelji su bile jedinice lokalne samouprave, osnivači dječjih vrtića, utvrđenih Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića.

Sredstva su bila namijenjena za izradu projektne dokumentacije, izgradnju, nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena i energetsku obnovu objekata. Bile su prihvatljive i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata.

„PORA“ KKŽ je s ciljem informiranja potencijalnih prijavitelja i što većeg broja prijava s područja Koprivničko-križevačke županije dana 28. veljače održala prezentaciju poziva te ponudila stručnu i tehničku pomoć u pripremi zahtjeva.

Prema objavljenim rezultatima Ministarstvo je odobrilo financiranje za 12 projekata iz Koprivničko-križevačke županije u ukupnom iznosu od 5.013.100,00 kn i to kako slijedi:

tablica DV

Ažurirano 08. lipnja 2018.

Hitovi: 150

pora eu logos

strukturni

partneri-n


Koprivničko-križevačka županija
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Grad Koprivnica
Grad Križevci
Grad Đurđevac
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora

partner 14

 

 

 

 

partner 15

 

 

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Agencija za mobilnost i programe EU
Agencija za investicije i konkurentnost

korisni-linkovi-n


Strip EU fondovi

PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja (c) 2018. Sva prava pridržana. // Izrada: Kosinus.hr

Naša web stranica koristi kolačiće (cookies) kako bismo anonimnom analizom Vaših aktivnosti poboljšali uvjete korištenja naše web stranice.
Više informacija DA, SLAŽEM SE NE, NE SLAŽEM SE