Ponedjeljak, 19. studenoga 2018.

kontakt Hrvatski - Croatian Engleski - English

aktualno-n

Loading
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.ikonagk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.KK_javni_pozivi_2018gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2018.Ikonice.Ikona HR2030bgk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2017.Slike.esif_pojedinacna_jamstvagk-is-188.JPGlink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdovi_ikone.Energetska obnovagk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.2017.ESIF_krediti_za_rast_i_razvojgk-is-188.JPGlink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.zrs_kkz_2014_2020gk-is-188.jpglink
http://pora.com.hr/modules/mod_image_show_gk4/cache/doc.Projekt Jaanje kapacitetagk-is-188.jpglink

Vodić za poduzetnike


FDI


logo lag podravina


ŽRS 2014. - 2020.


zrs3


poziv3


Strategija razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2011. - 2013.

Projekti u provedbi


EN-eff


EN-eff


EN-eff


CHEC


VEC Sharing


JOLLIZ!


PRILIKA ZA SVE 3


POZDRAV


POZDRAV


B LIGHT


Ruka pomoći


Ruka pomoći

projekti-provedeni-n


AGROSHORT


Prilika za sve 2


SVI U ŠKOLI, SVI PRI STOLU


Ruka pomoći


Prilika za sve


LPZ


LPZ


LPZ


LPZ


Vrijedne ručice


LPZ


Re:Think


CCBS-logo


logo ep


 projekti 5-eucompass2


projekti 6-investrategy


projekti 7-invest-pro


I3CT


EU Compass logo


!NNO INVEST


projekti 3-umrezavanje

 

 


Mobile Region


DRAVIS 2


CROST 2


Drava gastro lobby


Unireg impulse


EUQALEN


MLEKO

IPARD

IPARD program je predpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. godine. Sastavni je dio programa IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance), odnosno predstavlja V. komponentu IPA-e pod nazivom RURALNI RAZVOJ. IPARD program zapravo predstavlja strategiju usmjerenu na unapređenje razvoja ruralnih područja u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost IPA programa za svih 5 komponenti za Republiku Hrvatsku iznosi 11,468 milijardi EUR za razdoblje od 2007. do 2013. godine, dok sredstva namijenjena za IPARD program u razdoblju od 2007. do 2012. godine iznose 156,7 milijuna EUR.

U okviru IPARD programa je temeljem tri cilja definirano ukupno 6 mjera čiji korisnici mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, obrti i tvrtke, ovisno o mjeri.

 

PRIORITET MJERA SEKTOR
1 Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
 • sektor mljekarstva
 • sektor govedarstva
 • sektor svinjogojstva
 • sektor peradarstva
 • sektor jaja
 • sektor voća i povrća (isključujući gljive)
 • sektor žitarica i uljarica
103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice
 • sektor mlijeka i mljekarstva
 • sektor prerade mesa
 • sektor ribarstva
 • sektor prerade voća i povrća
 • sektor vinarstva
 • sektor maslinovog ulja
2 Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno - okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja 201 – Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika  
202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
 • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija
 • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih strategija razvoja
 • Podmjera 202.3: Projekti suradnje
3 Razvoj ruralne ekonomije 301 – Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture
 • sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda
 • lokalne nerazvrstane ceste
 • toplane
 • protupožarni prosjeci s elementima šumskih cesta
302 – Diversifikacija i razvoj ruralnih ekonomskih aktivnosti
 • sektor ruralnog turizma
 • sektor tradicijskih obrta
 • sektor izravne prodaje
 • sektor slatkovodnog ribarstva
 • sektor usluga
 • sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
 • sektor proizvodnje gljiva
 • sektor obnovljivih izvora energije
 

Mjera 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice" ima za cilj dostizanje standarda Europske zajednice koji se odnose na zaštitu okoliša, zdravstvenu ispravnost hrane i kakvoću hrane, zdravlje životinja i biljaka, dobrobit životinja i sigurnost na radu, modernizaciju proizvodnih sustava s ciljem smanjenja zagađenja okoliša, poboljšanje općih uvjeta u proizvodnji primarnih poljoprivrednih proizvoda, poboljšanje kvalitete proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika prilikom budućeg ulaska na otvoreno tržište EU, te jačanje konkurentnosti na unutarnjem tržištu otvaranjem novih tržišnih mogućnosti za poljoprivredne proizvode.

Prihvatljivi sektori u okviru Mjere 101 su slijedeći:

- sektor mljekarstva
- sektor govedarstva
- sektor svinjogojstva
- sektor peradarstva
- sektor jaja
- sektor voća i povrća (isključujući gljive)
- sektor žitarica i uljarica

 

Mjera 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" ima za cilj prilagodbu  poljoprivrednih i ribljih objekata za preradu kako bi se zadovoljio minimum EU standarda koji se odnose na higijenu, javno zdravstvo, dobrobit životinja, sigurnost na radu i ekološke uvjete, poboljšanje upravljanja životinjskim otpadom kroz ulaganje u centre za sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, unapređenje marketinških kanala za primarne proizvođače u sektoru poljoprivrede i ribarstva poboljšanim pristupom objektima prerade, unapređenje sveukupnog učinka prerade i prodaje primarnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda, pojednostavljivanje natjecanja na domaćem tržištu primjenom novih tehnologija i inovacija, otvaranje novih mogućnosti na tržištu za poljoprivredne proizvode, stavljajući naglasak na usklađivanje sa standardima Zajednice.

Prihvatljivi sektori u okviru Mjere 103 su slijedeći:

- sektor mlijeka i mljekarstva
- sektor prerade mesa
- sektor ribarstva
- sektor prerade voća i povrća
- sektor vinarstva
- sektor maslinovog ulja

 

Mjera 201 „Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika" predstavlja okvir za provedbu poljoprivredno-okolišnih mjera unutar 3 pilot područja:

- Park prirode Velebit
- Park prirode Lonjsko Polje
- Zagrebačka županija

Cilj mjere 201 je održavanje pozitivne uloge poljoprivrede u stvaranju i očuvanju polu-prirodnih staništa i mozaičkih krajobraza, te smanjenje postojećih i sprečavanje mogućih budućih negativnih učinaka na okoliš.

 

Mjera 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" predstavlja okvir za međusektorsku suradnju, informiranje i edukaciju stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, zatim za izradu i provedbu lokalnih strategija razvoja, te ujedno predstavlja i podlogu za osmišljavanje, prijavu i realizaciju projekata od strane dionika uključenih u lokalne akcijske grupe (LAG-ove).

Aktivnosti u okviru Mjere 202 provode se sukladno načelima LEADER pristupa odnosno putem stvaranja lokalnih akcijskih grupa (naglasak na bottom-up pristupu) koje obuhvaćaju relevantne dionike javnog, privatnog i civilnog sektora ciljanog ruralnog područja.

LEADER pristup unutar IPARD programa u okviru Mjere 202 sastoji se od tri podmjere:

- Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija
- Podmjera 202.2: Provedba lokalnih strategija razvoja
- Podmjera 202.3: Projekti suradnje

 

Mjera 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" ima za cilj unaprijediti i poboljšati razinu osnovne infrastrukture u ruralnim područjima kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost, poboljšali životni i radni uvjeti, te spriječila daljnja depopulacija ruralnih područja.

Prihvatljiva su ulaganja u slijedećim sektorima:

- sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda
- lokalne nerazvrstane ceste
- toplane
- protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta

 

Mjera 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" omogućava povećanje prihoda ruralnog stanovništva putem razvoja i diversifikacije ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja, očuvanje postojećih radnih mjesta, povećanje opsega usluga za stanovnike ruralnih područja, te poboljšanje socijalne strukture u ruralnim područjima.

Prihvatljiva su ulaganja u slijedećim sektorima:

- sektor ruralnog turizma
- sektor tradicijskih obrta
- sektor izravne prodaje
- sektor slatkovodnog ribarstva
- sektor usluga
- sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
- sektor proizvodnje gljiva
- sektor obnovljivih izvora energije

 

Odlukom Vlade RH (NN 34/08) IPARD programom upravlja Uprava za ruralni razvoj –  Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa, a program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Vijesti vezane uz IPARD (klik za cijeli članak)

pora eu logos

strukturni

partneri-n


Koprivničko-križevačka županija
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Grad Koprivnica
Grad Križevci
Grad Đurđevac
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora

partner 14

 

 

 

 

partner 15

 

 

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Agencija za mobilnost i programe EU
Agencija za investicije i konkurentnost

korisni-linkovi-n


Strip EU fondovi

PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja (c) 2018. Sva prava pridržana. // Izrada: Kosinus.hr

Naša web stranica koristi kolačiće (cookies) kako bismo anonimnom analizom Vaših aktivnosti poboljšali uvjete korištenja naše web stranice.
Više informacija DA, SLAŽEM SE NE, NE SLAŽEM SE