Subota, 21. srpnja 2018.

kontakt Hrvatski - Croatian Engleski - English

aktualno-n

Vodić za poduzetnike


FDI


logo lag podravina


ŽRS 2014. - 2020.


zrs3


poziv3


Strategija razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2011. - 2013.

Projekti u provedbi


EN-eff


EN-eff


EN-eff


CHEC


VEC Sharing


JOLLIZ!


PRILIKA ZA SVE 3


POZDRAV


POZDRAV


AGROSHORT


B LIGHT


Ruka pomoći


Ruka pomoći

projekti-provedeni-n


Prilika za sve 2


SVI U ŠKOLI, SVI PRI STOLU


Ruka pomoći


Prilika za sve


LPZ


LPZ


LPZ


LPZ


Vrijedne ručice


LPZ


Re:Think


CCBS-logo


logo ep


 projekti 5-eucompass2


projekti 6-investrategy


projekti 7-invest-pro


I3CT


EU Compass logo


!NNO INVEST


projekti 3-umrezavanje

 

 


Mobile Region


DRAVIS 2


CROST 2


Drava gastro lobby


Unireg impulse


EUQALEN


MLEKO

O "PORI" KKŽ

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja pravni je sljednik Centra za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije.
Osnovana je temeljem Zakona o ustanovama i Odluke Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru i od 19. siječnja 2007. godine u pravnom prometu posluje kao „PORA" Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.
U skladu s Odlukom o osnivanju „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 12/06, 12/09, 5/12, 6/12, 8/13, 12/13, 5/14 i 6/15) i Statutom „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 2/07, 17/09, 16/11, 8/12, 15/13, 7/14 i 7/15) uređuje se djelokrug i način rada „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Temeljem Pravilnika o upisniku regionalnih upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10) „PORA“ postaje regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije zadužen za poslove koordinacije regionalnog razvoja.

 


 

Misija i vizija „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

MISIJA
Stvaranje preduvjeta za kvalitetno upravljanje razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji kroz izradu, provedbu, praćenje i izvješćivanje o provedbi županijskih strateških dokumenata i razvoj partnerstva dionika javnog, gospodarskog i civilnog sektora te akademske zajednice.

VIZIJA
„PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji je regionalni koordinator i središnja ustanova za koordinaciju upravljanja razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji.

 


 

Osnovni principi „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u odnosu s trećim stranama

Odnos „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji temelji se na sljedećim principima:

- transparentnost i zakonitost u poslovanju,
- kontinuirana suradnja i unaprjeđivanje suradnje sa svim trećim stranama,
- pružanje najaktualnijih informacija i stručnost u radu uz stalno usavršavanje novih znanja,
- profesionalno, nepristrano i jednako postupanje prema svim trećim stranama,
- kontinuirana edukacija svih zainteresiranih dionika i razvoj partnerskih odnosa usmjerenih razvoju Koprivničko-križevačke županije,
- uspostava i poticanje na uspostavu međunarodne suradnje.

 


 

Opći i posebni ciljevi „PORE“ Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji za sljedeće trogodišnje razdoblje

OPĆI CILJ

- jačanje kapaciteta dionika na području strateškog planiranja i upravljanja regionalnim i ruralnim razvojem,
- osnaživanje partnerstva svih dionika na tržištu rada u Koprivničko-križevačkoj županiji,
- jačanje pozitivne poduzetničke i ulagačke klime,
- promidžba Koprivničko-križevačke županije te konkurentnosti gospodarstva na području Koprivničko-križevačke županije,
- podizanje apsorpcijskih kapaciteta korištenja sredstava EU fondova svih potencijalnih korisnika na području Koprivničko-križevačke županije.

POSEBNI CILJEVI

- uspostava sustava za izradu i praćenje provedbe strateških dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini, koordinacija i sudjelovanje u izradi županijskih strateških razvojnih dokumenata, koordinacija izrade i provedbe strategija na lokalnoj razini, sudjelovanje u izradi strateških dokumenata na razini statističke regije, u prekograničnom području i na nacionalnoj razini, stvaranje preduvjeta za učinkovito upravljanje razvojnim projektima, koordinacija aktivnosti vezanih za ruralni i regionalni razvoj,
- jačanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje,
- provedba programa i projekata potpore razvoju poduzetništva i ulaganja, aktivno sudjelovanje u kreiranju i izradi projekata usmjerenih na razvoj poduzetništva,
- doprinijeti aktivnoj promidžbi Koprivničko-križevačke županije i županijskog gospodarstva,
- informiranje o mogućnostima korištenja sredstava EU, edukacija dionika o pripremi i provedbi EU projekata, kao i priprema i provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih izvora i EU fondova.

pora eu logos

strukturni

partneri-n


Koprivničko-križevačka županija
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Grad Koprivnica
Grad Križevci
Grad Đurđevac
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora

partner 14

 

 

 

 

partner 15

 

 

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Agencija za mobilnost i programe EU
Agencija za investicije i konkurentnost

korisni-linkovi-n


Strip EU fondovi

PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja (c) 2011. Sva prava pridržana. // Izrada: Kosinus.hr

Naša web stranica koristi kolačiće (cookies) kako bismo anonimnom analizom Vaših aktivnosti poboljšali uvjete korištenja naše web stranice.
Više informacija DA, SLAŽEM SE NE, NE SLAŽEM SE